Nyheder

Aromastoffer i tandpasta kan give allergiske reaktioner

Et studie fra Tandlægeskolen/Odontologisk Institut, Københavns Universitet viser, at allergi over for aromastoffer i tandpasta kan være årsag til allergiske reaktioner i mundslimhinden. Allergien viser sig ved rødme og hævelse af mundslimhinden enten diffust eller mere lokaliseret, såkaldte lichenoide, bestående af hvide strøg med rødme og undertiden blærer. Studiet indgår i en ph.d. afhandling om allergi over for dentalmaterialer af […]

» Læs mere

Nikkel i legetøj kan give allergi

Nikkelallergi ses både hos børn og voksne og opstår efter gentagen eller tæt vedvarende kontakt med metal genstande, der frigiver nikkel.  Selv om nikkelallergi har været faldende efter regulering af nikkelfrigivelsen fra metalgenstande i tæt kontakt med huden blev indført, er der stadig forbavsende mange børn, som får nikkelallergi. I et dansk studie af allergi hos børn, som bliver henvist […]

» Læs mere

Stigning i parfumeallergi

En ny undersøgelse dokumenterer at forekomsten af parfumeallergi er stigende. Undersøgelsen tager udgangspunkt i data fra mere end 24.000 eksempatienter undersøgt for parfumeallergi på Gentofte Hospital gennem de seneste 30 år. De nyeste tal fra perioden 2011 til 2015 viser at 10,4% af kvindelige patienter og 7,3% af mandlige patienter fik påvist allergi overfor den vigtigste markør for parfumeallergi fragrance […]

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 5/12/2016

Mandag den 5. december kl. 14.00 skal Cand. scient. Nina Glasser Heede forsvare sin Ph.d med titlen “Epidemiology of dermatitis – A characterization of genetic predisposition and personal consequences”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Haderup Auditoriet på Panum Institutet, med efterfølgende reception. Se invitationen her. Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 4/11/2016

Fredag d. 4. november kl. 14.00 skal Læge Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvare sin Ph.d med titlen “Occupational allergic and irritant skin and respiratory diseases in hairdressers – Occurrence and clinical investigations”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Medicinsk Museums Auditorium, Bredgade 62, 1260 København K, med efterfølgende reception. Se invitationen her. Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Ny retningslinje for behandling af håndeksem

Hvert 10. dansker har håndeksem. For mange er det en smertefuld sygdom der påvirker hverdagen og kan, i værste tilfælde, føre til udstødning fra arbejdsmarked. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny retningslinje der omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Det skal ses som et supplement til øvrige retningslinjer, der skal være med til at forbedre og ensarte kvaliteten af behandlingen […]

» Læs mere

Ny nikkelrapport

En nikkelregulering blev indført i Danmark i 1990 på grund af en høj forekomst af nikkelallergi, især blandt kvinder. I 1994 blev der indført en lignende nikkel regulering i alle EU-lande, som blev fuldt implementeret i 2004. En ny undersøgelse viser, at reguleringen har været effektiv til at reducere nikkelallergi, hvilket har ført til store samfundsøkonomiske besparelser. På trods af […]

» Læs mere

Videncenter for Allergi på Facebook

Nu har Videncenter for Allergi fået en Facebook side. Siden skal være med til at gøre det lettere at formidle information til patienter og andre interessenter. Facebook giver også mulighed for at interagere med dem der følger siden, ved at Videncentret kan svare på kommentarerne der kommer til nyhederne der bliver lagt op. De nyheder der bliver lagt op på […]

» Læs mere

Forbud i EU mod brug af MI i visse typer kosmetik

EU har forbudt brugen af det meget allergifremkaldende konserveringsmiddel methylisothiazolinone (MI) i leave-on kosmetiske produkter, dvs. produkter, der bliver på huden, såsom fugtigheds- og solcremer, vådservietter og deodoranter. Den danske Miljøstyrelse har længe presset på for at få EU til at begrænse brugen af MI i kosmetiske produkter. Videncenter for Allergi har flere gange haft fokus på MI som allergifremkaldende […]

» Læs mere

Allergi over for epoxy

Der har været meget fokus på epoxyallergi i vindmølleindustrien. Epoxy bruges til at skabe fleksible og meget resistente overflader, det anvendes i særlig maling og som lim. Epoxy er stærkt allergifremkaldende indtil det er hærdet. Hærdetiden er forskellig for forskellige typer af epoxy. Der er risiko for allergi, hvis man berører, bearbejder, sliber eller borer i ikke-hærdet epoxy. Epoxy er […]

» Læs mere

Stigende antal indberetninger af granulomer i forbindelse med børnevaccinationer

Aluminium anvendes i en række vacciner som såkaldt adjuvans, der skal sikre at vaccinen giver en tilstrækkelig beskyttelse. Aluminiumsadsorberede vacciner kan forårsage stærkt kløende knuder på injektionsstedet. Disse kaldes også granulomer og ledsages næsten altid af allergi over for aluminium. Knuder kan anes som en bule og opdages gerne uger til måneder efter vaccination. De kan bestå i lang tid. […]

» Læs mere

Temablad om allergi over for kemiske stoffer

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholdt en temadag om allergi over for kemiske stoffer i april måned. Der var over 100 tilmeldte og flere stod på venteliste til at deltage. På temadagen var der indlæg om årsager, risikofaktorer og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og privat, om allergi hos børn, allergiproblemer med professionel […]

» Læs mere

Ph.d. afhandling om allergi over for klorhexidin

Læge Morten Schjørring Opstrup forsvarede sin ph.d. afhandling om allergi over for klorhexidin i marts 2016.   Klorhexidin er et meget virksomt desinfektionsmiddel, som forebygger mange infektioner. Det bliver således hyppigt brugt i sundhedsvæsenet, men det kan også bruges som konserveringsmiddel i kosmetik. Klorhexidin kan give flere typer allergi, dels type I allergi, også kaldet straksallergi, som viser sig ved […]

» Læs mere

E-læring kan hjælpe patienter med håndeksem

Hver 10. dansker oplever i løbet af et år at have håndeksem; en sygdom der ofte bliver kronisk. I et større lodtrækningsforsøg har vi afprøvet, om en patienthjemmeside med information, små film, logbog, quizzer og patientforum kan hjælpe patienter med håndeksem. Vi målte effekten ved at vurdere på både klinisk og subjektiv sværhedsgrad af eksemet, på livskvalitet og på om […]

» Læs mere

Årsrapport 2015 ligger nu online

2015 har været endnu et travlt år hvor Videncenter for Allergi har haft/deltaget i 14 post.doc og ph.d.-projekter, 1 forskningsårsprojekt samt en lang række mindre forskningsprojekter. En ph.d.-afhandling forsvaredes i 2015 om hudens reakti­on på sæbestoffer. Videncentret har offentliggjort 47 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. Resultatet af flere af projekterne forventes også at give […]

» Læs mere

Temadag om allergi over for kemiske stoffer

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder en temadag om allergi over for kemiske stoffer i Eigtveds Pakhus på Christianshavn. Der vil blandt andet være indlæg om årsager, risikofaktorer og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og privat, om allergi hos børn, allergiproblemer med professionel håndtering af kosmetik fx blandt frisører og påvirkninger fra hårfarver […]

» Læs mere