Lanolin

Lanolin er et fedtstof, som udvindes fra fåreuld. Lanolin er et naturprodukt og består af flere forskellige stoffer og findes i forskellige kemisk modificerede former.

Lanolin og lanolin i modificeret form, bruges i mange cremer og salver, både til kosmetisk og medicinsk brug.

Desuden kan lanolin forekomme i læbestift, øjenkosmetik, shampoo og sæbe. Lanolin kan også forekomme i pudsemidler, imprægneringsmidler til tøj og sko, i nogle trykfarver og i antirustmidler.

Kontaktallergi over for lanolin betyder at man kan få eksem, hvis man får lanolinholdige stoffer på huden. Eksemet viser sig ved rødme, revner, skældannelse og små blærer, der hvor man har været i kontakt med lanolin.

Eksemet vil forsvinde igen, hvis man holder op med at bruge det produkt, som har forårsaget eksemet.

I andre tilfælde fortsætter eksemet eller kommer igen på et senere tidspunkt, hvor man bruger andre produkter, som indeholder lanolin.

Hyppigheden i befolkningen som helhed er ukendt.

Den Nationale Database for Kontaktallergi registreres, hvor mange af de eksempatienter, der testes i speciallægepraksis og på hudafdelinger, der har allergi over lanolin.

Forekomst af kolofoniumallergi blandt testede eksempatienter i 2015:

Kvinder Mænd Begge
0,9 % 0,8 % 0.8 %

Tallene er baseret på 6.406 testede patienter, hvoraf 67,3 % var kvinder.

Tallene har stort set været uændrede de senere år.

Diagnose og behandling er den samme som for parfumeallergi.

Læs mere

Der er deklarationspligt for kosmetik og hudplejemidler og vaske- og rengøringsmidler både til privat og erhvervsmæssig brug.

Det betyder, at indholdsstofferne skal stå på etiketten.

Hvis der er lanolin i produktet, skal der stå lanolin i ingredienslisten, det kan hedde f.eks. lanolin alcohol eller lanolin oil, bare lanolin indgår i ordet.

For andre produkter som f.eks. antirustmidler og trykfarver er der ingen regler for hvad man kalder lanolin. Det kan f.eks. hedde:

  • Wool fat
  • Wool wax
  • Wool wax alcohol adeps lanae
  • Adipis lanae
  • Eucerin
  • Amerchol L101

Denne liste er ikke udtømmende og det kan være nødvendigt at spørge producenten.

Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt man undgår kontakt med lanolin.

Det er vigtigt at læse deklarationen på kosmetiske produkter, før man køber dem.