Arbejdsbetinget eksem

Hvert år anmeldes omkring 3.000 tilfælde af arbejdsbetinget eksem. Arbejdsbetinget eksem er en sygdom, der er udløst eller forværret af arbejde eller arbejdsforhold. Eksemet kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som f.eks.:
 • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
 • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm.
 • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.
Den hyppigste form for arbejdsbetinget eksem er håndeksem, men eksem kan også ses andre steder på kroppen. Allergi kan opstå, når du udsættes for allergifremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Selv små mængder  allergifremkaldende stof kan give allergi, hvis du ofte har kontakt med stoffet.

Søg læge

Søg læge, hvis du får eksem. Så vil hudlægen undersøge dig for, hvad der er mulig årsag til eksemet. Det er vigtigt, at du medbringer oplysninger om de produkter, du er i kontakt med på arbejdspladsen. Lægen kan i sin udredning af arbejdsbetinget eksem anvende de følgende dokumenter udarbejdet af Videncenter for Allergi. Hvis du har eksem, og det anerkendes som en arbejdsskade, kan du måske få erstatning eller andre ydelser.

Betingelser for anerkendelse

Flere betingelser skal være opfyldt, for at dit eksem kan anerkendes som arbejdsbetinget:
 • F.eks. skal eksemet være opstået, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
 • Det skal også være opstået på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
Syv ud af 10 sager, der anmeldes som et arbejdsbetinget eksem, anerkendes som en arbejdsskade.
Læs mere:
Hvis din læge mistænker, du lider af arbejdsbetinget håndeksem, har han eller hun pligt til at anmelde eksemet som en arbejdsskade. Du kan også selv anmelde det som en arbejdsskade via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Anmeldelsen skal ske så hurtigt som muligt.
Hvis du får anerkendt dit eksem som arbejdsskade, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse for varige mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Hvor stor godtgørelse, der kan blive tale om, afhænger af karakteren og omfanget af din hudsygdom. I den forbindelse ser Arbejdsskadestyrelsen på, hvor kroniske dine hudforandringer er, og på hvor ofte din sygdom er i udbrud. Hvis man har mindre end fem procent mén, kan man ikke få godtgørelse. Hvis din hudsygdom ikke udelukkende skyldes dit arbejde, kan erstatning og godtgørelse også blive mindre eller helt bortfalde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du tidligere har haft eksem f.eks. i barndommen. Læs mere
 • Lad være med at sige dit job op. Har du svært eksem, så bliv evt. sygemeldt i en periode.
 • Søg behandling. Generelt heler man bedre, jo hurtigere man bliver behandlet.
 • Fortæl lægen, hvad du bliver udsat for på dit arbejde, og medbring oplysninger om de produkter, du har været i kontakt med (f.eks. datablade).
 • Lær, hvordan du bruger fugtighedscreme, hormonsalver og handsker.
 • Gem relevante papirer fra læger og myndigheder.
 • Gem kvitteringer på dine udgifter. Du kan evt. få pengene igen, hvis eksemet bliver anerkendt som en arbejdsbetinget sygdom.
 • Forstå, hvad din sygdom betyder for dit arbejde, for dig derhjemme og for fremtiden.
 • Lær at genkende de svære kemiske navne på de stoffer, du er allergisk overfor, på datablade og deklarationer.
 • Sagsbehandling tager tid. Lad ikke sagen fylde din hverdag.
 • Vær forberedt på, at ikke alle får ret i deres arbejdsskadeansøgning.
 

Hvert år anmeldes omkring 3.000 tilfælde af arbejdsbetinget eksem.

Arbejdsbetinget eksem er en sygdom, der er udløst eller forværret af arbejde eller arbejdsforhold.

Eksemet kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som f.eks.:

 • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
 • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm.
 • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.

Den hyppigste form for arbejdsbetinget eksem er håndeksem, men eksem kan også ses andre steder på kroppen.

Allergi kan opstå, når du udsættes for allergifremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Selv små mængder  allergifremkaldende stof kan give allergi, hvis du ofte har kontakt med stoffet.

Søg læge

Søg læge, hvis du får eksem. Så vil hudlægen undersøge dig for, hvad der er mulig årsag til eksemet. Det er vigtigt, at du medbringer oplysninger om de produkter, du er i kontakt med på arbejdspladsen. Lægen kan i sin udredning af arbejdsbetinget eksem anvende de følgende dokumenter udarbejdet af Videncenter for Allergi.

Hvis du har eksem, og det anerkendes som en arbejdsskade, kan du måske få erstatning eller andre ydelser.

Betingelser for anerkendelse

Flere betingelser skal være opfyldt, for at dit eksem kan anerkendes som arbejdsbetinget:

 • F.eks. skal eksemet være opstået, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
 • Det skal også være opstået på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Syv ud af 10 sager, der anmeldes som et arbejdsbetinget eksem, anerkendes som en arbejdsskade.

Læs mere: