Samarbejdspartnere

Nationalt

  • Allergiklinikken, Gentofte Universitetshospital
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
  • Astma-Allergi Danmark
  • Bartholin Instituttet, Københavns Universitet
  • Biokemisk Institut C, Panum Instituttet
  • Center for Anvendt Sundhedstjeneste Forskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet
  • Danmarks Miljøundersøgelser
  • Dansk BørneAstma Center
  • Dansk Kontakt Dermatitisgruppe
  • Dermatologisk afdeling, Odense Universitetshospital
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet
  • Forbrugerrådet
  • Force Instituttet
  • Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), Region Hovedstaden
  • Institut for Idræt, Københavns Universitet
  • Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
  • Institut for Mekanisk Teknologi. Danmarks Tekniske Universitet
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Kardiologisk afdeling, Gentofte Universitetshospital
  • Klinisk Biokemi & Immunologi, Statens Serum Institut
  • Klinisk Biokemisk afdeling, Gentofte Universitetshospital
  • Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Universitetshospital
  • Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus
  • Teknologisk Institut

Internationalt

  • Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  • Institutionen för kemi, Göteborgs Universitet
  • Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Dermatologisk afdeling, Dortmund Universitetshospital
  • Dermato-kemisk afdeling, Université Louise Pasteur, Strasbourg
  • European Environmental Contact Dermatitis Research Group
  • European Environmental Contact Dermatitis Group
  • European Surveillance System of Contact Allergy

Læs mere: