Methyldibromo glutaronitrile

Lappeprøven viser, at De er allergisk over for methyl-dibromo glutaronitrile (MG).

Det betyder, at MG kan give eksem, hvor det kommer i kontakt med huden. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt De undgår hudkontakt med MG.

MG er et konserveringsmiddel. Det kan anvendes til at begrænse vækst af bakterier og svampe i f.eks.:

  • Rengøringsmidler
  • Vaske-skyllemidler
  • Eksplorationsgeler
  • Elektrodepasta
  • Lim
  • Maling
  • Skæreolier

Listen er ikke udtømmende.

Forbud mod MG i kosmetiske produkter

Produkter, der er beregnet til langvarig kontakt med huden, f.eks. lotion og cremer har ikke måtte sælges i EU efter den 24. september 2005, hvis de indeholdt MG.

Fra og med den 22. juni 2008 er dette forbud udvidet til at omfatte alle former for kosmetiske produkter. Det vil sige også shampoo og sæber.

MG er blevet forbudt i kosmetiske produkter efter at have forårsaget mange allergitilfælde.

Råd

De skal undgå produkter, som indeholder MG. Det betyder, at De også skal undersøge, om De har hudplejeprodukter, sæber, shampoo og lignede med MG, som er købt før forbuddet træder i kraft.

Vær opmærksom på at produkter købt uden for EU eller på nettet også kan indeholde MG.

Mange har fået allergi over for MG ved anvendelse af cremer eller flydende sæbe på deres arbejdsplads. Det er vigtigt, De også undersøger, om der er MG i de produkter, De bruger på Deres arbejdsplads.

Eksemet svinder eller bedres for de fleste med MG allergi i løbet af 6 måneder, hvis de undgår yderligere kontakt med MG.

Hvordan finder De ud af om et produkt indeholder MG?

Kosmetik, hudplejeprodukter og rengøringsmidler

Der er deklarationspligt for kosmetik og hudplejemidler og fra den 8. oktober 2005 også for vaske- og rengøringsmidler både til privat og erhvervsmæssig brug. Det betyder, at indholdsstofferne skal stå på etiketten.

Hvis der er MG i produktet, vil der stå: methyldibromo glutaronitrile. Det må ikke kaldes andre navne eller staves anderledes.

Andre typer produkter

For andre typer produkter, som f.eks. lim, kan man ikke regne med, det står på etiketten, hvis det er i.

Det kan også hedde andre navne f.eks: 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane (kemisk navn) eller handelsnavne som Euxyl K 400 og Tektamer 38.

Her må De spørge Deres hudlæge, som kan være nødt til at spørge producenten for at finde ud af, hvad produktet indeholder.

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.org

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

Maj 2008