Jacob Pontoppidan Thyssen

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

Overlæge, klinisk forskningslektor 

Cand. med. (læge), ph.d., dr.med.

Nikkelallergi

metalallergi, proteser og stents

atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom

Har skrevet ph.d.-afhandling om kontakallergi i befolkningen. Forsker aktuelt i nikkelallergi og arbejdsmiljø, i metalallergi og proteser og stents samt atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom.

  

Publikationer