Jakob Ferløv Schwensen

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

Ph.d.-studerende

Cand.med. (læge)

 Allergi over for konserveringsmidler

38677300

jakob.ferløv.schwensen.03 @ regionh.dk

Forsker i konserveringsmiddelallergi, allergisk håndeksem, samt risikoerhverv for udvikling af erhvervsbetinget håndeksem.

Publikationer